مستند صحبت در مورد زندگی و موفقیت لری الیسون

لورنس جوزف الیسون متولد 17 آگوست 1944، یک تاجر، پیشرو و فعال حقوق بشر آمریکائی و موسس، رئیس اجرائی و مدیر ارشد فناوری شرکت سهامی اوراکل است. در ژوئن سال...