ویدئو نصیحت های شنیدنی جک ما به جوانان

در این سخنرانی جالب توجه، جک ما در میان جمعی از دانشجویان که از سراسر دنیا آمده اند، در مورد مسائل مختلفی صحبت می کند. جک ما در...