راه های خلاقانه برای برند سازی گری وی

گری وِینِرچاک یک پیشرو، نویسنده، سخنران و شخصیت اینترنتی آمریکائی- بلاروسی است که در اتحادیه جماهیر شوروری سابق متولد شد و در سن سه سالگی به هراه خانواده...