کارهای احمقانه ای که با پول خودتون انجام میدین گری وی

این ویدئو جذاب شامل بخش های مهمی از سخنرانی گری وی در اورلاندو و البته بخش عظیم آن پشت صحنه کارهای اوست. این ویدئو تمامی اتفاقات مهم در اورلاندو را...