پادکست خودت را دوباره پیدا کن آنتونی رابینز

در این پادکست، آنتونی رابینز در مورد داشتن یک زندگی ایده آل و رضایت از زندگی صحبت می کند. از نظر او داشتن ثروت، زیبائی، شهرت، شغل، فرزند...