پادکست آنتونی رابینز خودت رو بشناس

در این پادکست آنتونی رابینز در مورد داشتن یک زندگی معنادار و رضایت از خود صحبت می کند. از نظر او همه انسان ها شش نیاز دارند: اطمینان،...