ویدئو سخنرانی فوق العاده بیل گیتس در دانشگاه هاروارد

این ویدئو سخنرانی بیل گیتس در دانشگاه هاروارد را نشان می دهد. بیل گیتس در سال 2007 به عنوان سخنران به جشن فارغ التحصیلی دانشگاه هاروارد دعوت شد. او در...