ویدئو سخنرانی نگاه به آینده جک ما موسس علی بابا

این ویدئو سخنرانی جک ما در کانادا در سال 2017 را پوشش می دهد که در این سمینار برای مدیران ارشد و مردم صحبت می کند و از...