مصاحبه اوباما و جک ما مدیر عامل علی بابا درمورد مشکلات زیست محیطی

این ویدئو شامل گفتمان اوباما با جک ما موسس علی بابا و کارآفرین جوانی به نام آیشا­ست. آب و هوا و مشکلات الکتریسیته در اکثر نقاط جهان از...