سخنرانی کامل مارک زاکربرگ بنیانگذار فیس بوک در هاروارد

این ویدئو شامل سخنرانی کامل مارک زاکربرگ در دانشگاه هاروارد است. مارک زاکربرگ در سال 2017 یکی از سخنرانان اصلی جشن فارغ التحصیلی دانشگاه هاروارد بود. او برای دانشجویان و...