سخنرانی انگیزشی آنتونی رابینز در برنامه اپرا وینفری

این ویدئو به طور کلی یکی از برنامه های اپرا وینفری را پوشش می دهد. آنتونی رابینز مهمان این برنامه است و دو ساعت کامل به حضار و شما صحبت...