سخنرانی استیو جابز بنیانگذار اپل درمورد راز های موفقیتش

در ویدئوی “بهترین جملات انگیزشی” استیو جابز تمام رازهای موفقیت و تمام اتفاقاتی که برای جابز رخ داده است، به شما گفته می شود. در این ویدئو استیو...