بهترین و تاثیرگذار ترین سخنرانی های اپرا وینفری

این ویدئو شامل گزیده گفته های اپرا وینفری­ است. وینفری در طول سال ها موفقیت در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری و تلاش در زمینه های بشر دوستانه و همچنین...