اصول موفقیت کارآفرینان از زبان برایان تریسی

ویدیوی “اصول موفقیت کارآفرینان” یکی از مصاحبه های برایان تریسی ، سخنران موفقیت ، را نشان می دهد. در این ویدیو شما می توانید شیوه ها و روش هایی کاملا...