راز موفقیت سرهنگ تیم کالینز

راز موفقیت تیم کالینز
سرهنگ تیم کالینز متولد 1960 سرهنگ ارتش بریتانیا بود. نقش او در جنگ عراق و سخنرانی هنگام جنگ او مشهور است. او در حال حاضر رئیس ( و بنیانگذار ) خدمات امنیتی مبتنی بر اطلاعات در قرن جدید است. ((آهسته برانید. عراق نگین تاریخ است. این جا محل باغ عدن، سیلاب نوح و زادرود ابراهیم است. )) درس هایی از سرهنگ تیم کالینز اگر موضوع را بلد باشید یادداشت لازم نیست....
برای دسترسی به فایل های آموزشی، نیاز است تا اشتراک عضویت تهیه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *